martedì 4 maggio 2010

Mal di panchester e Stefano Benni

- Glu glu glu?
- Per me un caffé grazie
- Glu Glu? Glu glu glu?
- No, per me cappuccino e brioche
Il bar sotto il mare

Nessun commento: